Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. 


Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.