U kunt hiervoor een ingevuld EX-A document per e-mail sturen naar het Troostwijk-kantoor in het land waar de veiling plaatsvindt. 

Uitsluitend voor Nederland is dit accounts@twa.nl.


Procedure BTW teruggave België

Voor België moeten we de volgende documenten ontvangen om over te gaan tot BTW-teruggave. Alle documenten moeten het factuurnummer, de kavels en een beschrijving van de kavels bevatten.

1.         EX(A), douane document, met stempel (manueel of elektronisch) van het douane departement.

2.         De CMR

3.         De Bill of Loading, wanneer de goederen (per boot) vervoerd worden

4.         Een paklijst, een gedetailleerde lijst die de inhoud van de container of vrachtwagen beschrijft (met vermelding van de kavelnummers en omschrijving van de goederen)

Alle exportdocumenten moeten opgesteld worden in naam van de verkoper. Dit is NIET Troostwijk N.V., maar de onderneming die rechtsboven op uw factuur vermeld wordt. Er moet een duidelijke link zijn tussen de CMR, de EX(A), de Bill of Lading en de paklijst.


De documentatie mailt u vervolgens naar info@troostwijk.be.