Procedure btw teruggave Nederland

U moet de goederen uiterlijk aan het einde van de 3e maand na de maand van aankoop meenemen naar buiten de EU. Deze regeling geldt ook voor personen die zich voor het einde van de 3e maand na aankoop buiten de EU vestigen.  Binnen 2 maanden stuurt u een ingevuld EX-A document per e-mail naar info@troostwijkauctions.com o.v.v. uw kopernummer en het veilingnummer.


Alle export documenten moeten opgesteld worden in naam van de verkoper. Dit is NIET Troostwijk Veilingen B.V., maar de onderneming die bovenaan de factuur vermeld wordt, de koper.


Procedure btw teruggave België

Voor België moeten we de volgende documenten ontvangen om over te gaan tot btw teruggave. Alle documenten moeten het factuurnummer, de kavels en een beschrijving van de kavels bevatten.

1.         EX(A), douane document, met stempel (manueel of elektronisch) van het douane departement.

2.         De CMR

3.         De Bill of Loading, wanneer de goederen (per boot) vervoerd worden

4.         Een paklijst, een gedetailleerde lijst die de inhoud van de container of vrachtwagen beschrijft (met vermelding van de kavelnummers en omschrijving van de goederen)

Er moet een duidelijke link zijn tussen de CMR, de EX(A), de Bill of Lading en de paklijst.

De documentatie mailt u vervolgens naar info@troostwijk.be.


Alle exportdocumenten moeten opgesteld worden in naam van de verkoper. Dit is NIET Troostwijk N.V., maar de onderneming die bovenaan op uw factuur vermeld wordt, de koper. Er moet een duidelijke link zijn tussen de CMR, de EX(A), de Bill of Lading en de paklijst.