Het kan zijn dat deze e-mail als ‘spam’ wordt gezien. Kijk in uw mailbox onder ‘Spam’ of ‘Ongewenste e-mail’. Of misschien is uw mailadres niet helemaal correct ingevuld en is de bevestigingsmail daardoor helemaal niet aangekomen. Mocht u de e-mail niet kunnen terugvinden, laat het ons dan even weten via info@troostwijkauctions.com. Dan helpen wij u verder.